Rektorova nagrada

Rektorova nagrada je priznanje najboljim studentima za uspjeh postignut u prethodnoj godini studija. Dodjeljuje se najboljim studentima preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svakog odjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, odnosno sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kultura i turizam i sveučilišnog studija Znanost o moru, uz uvjete:

  • da tijekom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija,
  • da je do kraja jesenskog ispitnog roka položio sve ispite iz prethodne godine studija, 
  • da ima prosjek ocjena ispita položenih prethodne godine studija najmanje 4,5, a uz navedeni kriterij mora imati najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova u prethodnoj godini studija. 

Ako više studenata ispunjava navedene uvjete, rektorova se nagrada dodjeljuje studentu s najvišim prosjekom ocjena položenih ispita prethodne godine studija, a u slučaju istog prosjeka ocjena dva ili više studenta, studentu s najvećim brojem ostvarenih ECTS-a.

Ako dva ili više studenata imaju sve jednake uvjete, rektorovu nagradu dobit će student koji ispunjava uvjete iz čl. 22. ili čl. 23. Pravilnika o studiju. 

Dodjeljivanje rektorove nagrade regulirano je Pravilnikom o dodjeli rektorove nagrade.


Dodijeljene rektorove nagrade...

Dodijeljene rektorove nagrade najboljim studentima Sveučilišta

Ivica Petrinić

Dan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli se tradiconalno održava 16. travnja. Ove godine zbog specifične epidemiološke situacije 14. godišnjica sveučilišta, na kojoj se dodjeljuju i Rektorove nagrade najboljim studentima, nije svečano obilježena. Kako bi ipak obilježili ovaj važan događaj, kako za vrijedne studente, tako i za sveučilište, Rektorove nagrade u ime rektora prof. dr. sc. Afia Barbierija u Uredu rektora dodijelila je prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić.

Objavljen je Natječaj za dodjelu...

Objavljen je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Ivica Petrinić

Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade najuspješnijim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2018./2019. koji su se istaknuli ostvarenim uspjehom na studiju, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim postignućima. Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice. Nagrade uručuje rektor na svečanosti u povodu Dana Sveučilišta (Dies Academicus). Natječaj je otvoren do 18. ožujka 2020. godine, a prijavu na natječaj mogu podnijeti student osobno ili čelnik sastavnice uz prethodnu suglasnost studenta.

Donesena je Odluka o dodjeli...

Donesena je Odluka o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Ivica Petrinić

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 7. Pravilnika o nagrađivanju studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a sukladno izvješću Povjerenstva za provedbu Natječaja za dodjelu rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018., rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 2. travnja 2019. godine donio je Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Objavljen je Natječaj za dodjelu...

Objavljen je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Ivica Petrinić

Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade najuspješnijim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2017./2018. koji su se istaknuli ostvarenim uspjehom na studiju, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim postignućima. Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice. Nagrade uručuje rektor na svečanosti u povodu Dana Sveučilišta (Dies Academicus). Natječaj je otvoren do 23. ožujka 2019. godine. Prijavu na natječaj mogu podnijeti student osobno ili čelnik sastavnice uz prethodnu suglasnost studenta.