Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poveznice na baze podataka za pomoć znanstvenicima i studentima

Popis baza podataka kojima je omogućen pristup pronađite u pripadajućem znanstvenom području. Za pristup bazama pratite poveznicu u naslovu baze.  Izravan pristup bazama omogućen je putem žične i bežične mreže Sveučilišta, a pristup izvan Sveučilišta je moguć sa AAI računom (proxy).

Za sva pitanja kao i pomoć pri pretraživanju baza možete se obratite knjižničarima Sveučilišne knjižnice Pula izravno, telefonski (052 388 831, 052 213 888) ili preko elektronske pošte (skpu@unipu.hr).

 

Pomoć možete potražiti također u odjelnim knjižnicama sastavnica Sveučilišta:

informacije vezane uz pretraživanje putem Interneta, baze podataka, kao i upute za pisanje seminarskog rada

 

Brze poveznice na baze:

Društvene znanosti

Humanističke znanosti

Primijenjene znanosti

Prirodne znanosti

 

 

SciFlow

SciFlow je platforma za pomoć pri pisanju znanstvenih i drugih radova. Također, namijenjena je našim studentima kroz unaprijed pripremljene predloške za pisanje završnih i diplomskih radova. Pristupite putem slijedeće poveznice:

 

DRUŠTVENE ZNANOSTI

Ekonomija

http://baze.nsk.hr/baza/springer-e-journals/

Baze podataka dostupne putem nacionalne licence:

Udaljeni pristup na platformu izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) unosom AAI korisničkih podataka.

 

Academic complete: e-knjige

Academic Complete je baza podataka koja obuhvaća više od 150.000 naslova e-knjiga multidisciplinarnog sadržaja, a dostupna je neograničenom broju korisnika te omogućava preuzimanje poglavlja knjiga bez DRM-a.

Baza je pretraživa i u okviru ProQuest One Academic.

Naslove e-knjiga možete pretražiti i u okviru baze Ebook Central odabirom iste na ProQuest platformi. Za preuzimanje e-knjiga/poglavlja e-knjiga, potrebno je jednostavnim postupkom kreirati korisnički račun.

 

CURRENT CONTENTS CONNECT

Current Contents Connect (CCC) sadrži kazala, sažetke i bibliografske podatke iz najnovijih izdanja vodećih svjetskih časopisa u svim znanstvenim područjima, te s više od 7.000 odabranih web stranica. Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.

 

CAMBRIDGE e-knjige

Cambridge e-knjige dostupne su poglavito u sklopu zbirki Cambridge Companions i Cambridge Histories, a dostupan sadržaj obuhvaća i niz dodatnih udžbenika u okviru društvenih i humanističkih znanosti. Dostupni su naslovi od 2008. – 2021. godine.

 

DART – Europe E-theses Portal

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja.

 

De Gruyter Journals

Zbirka časopisa De Gruyter uključuje više od 300 časopisa koji pokrivaju sva područja znanosti, a dostupan je sadržaj od 1995. – 2021. godine.

 

DOAB – Directory of open access books

DOAB je usluga otkrivanja koju pokreće zajednica koja indeksira i pruža pristup znanstvenim, recenziranim knjigama otvorenog pristupa i pomaže korisnicima da pronađu pouzdane izdavače knjiga s otvorenim pristupom. Sve usluge DOAB-a su besplatne i svi podaci su besplatno dostupni.

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals

DOAJ je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi koji ulaze u zbirku prethodno su provjereni; svaki uključeni časopis mora proći recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupan. Baza trenutno uključuje više od 11.000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

 

DOAR – Directory of Open Access Repositories

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…

 

EBSCOhost

EBSCOhost je platforma putem koje su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom, a mogu se pronaći radovi iz područja prirodnih, tehničkih, društveno-humanističkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva.

Putem EBSCOhost sučelja trenutačno su dostupne sljedeće baze podataka:

 

ECONlit

EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koju izdaje American Economic Association, a obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa počevši od 1886. godine. Baza je dostupna na platformi ProQuest.

 

Emerald eBooks

Na Emerald Insight platformi dostupno je više od 3.000 naslova e-knjiga u okviru područja društvenih znanosti. Nakon isteka licence sve ustanove koje su bile uključene u licencu imat će trajno pravo pristupa na 300 najkorištenijih naslova.

 

Google Scholar

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata…

 

Hrčak

Hrčak je središnji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise u otvorenom pristupu.

U bazi se nalazi preko 400 časopisa, više od 12.000 sveščića te više od 150.000 objavljenih radova s cjelovitim tekstom koji pokrivaju sva znanstvena područja.

 

Hrvatski arhiv weba

HAW zbirka je sadržaja preuzetih s weba. Namijenjen je preuzimanju i trajnom čuvanju publikacija s weba kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirani sadržaji mogu se pretraživati preko naslova, URL-a, ključnih riječi i predmetnih područja.

 

JSTOR

JSTOR (Journal Storage) je multidisciplinarna znanstvena baza akademskih izvora koja sadržava različite zbirke digitaliziranih arhivskih brojeva časopisa te pruža uvid u cjelovite tekstove članaka u više od 2.600 časopisa koji pokrivaju 75 znanstvenih disciplina i područja. Osim časopisa, na JSTOR-u je dostupno više od 7.800 e-knjiga u otvorenom pristupu. U nacionalnoj pretplati dostupne su zbirke Arts & Sciences I – XV.

 

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

Open Access Theses and Dissertations (OATD) je repozitorij koji sadrži diplomske radove i disertacije u  otvorenom pristupu koji su objavljeni širom svijeta. Zapisi uključuju više od 1.100 fakulteta, sveučilišta i istraživačkih institucija. OATD trenutno indeksira više od 5 milijuna radova.

 

Oxford Journals

Oxford Journals je zbirka akademskih časopisa s člancima dostupnim u cjelovitom tekstu. Sadržava više od 200 naslova časopisa koji pokrivaju područja humanističkih i društvenih znanosti u okviru zbirke Humanities and Social Sciences.

Dostupni su časopisi od 1996. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

Project Muse: otvoreni pristup

Project Muse sadrži e-časopise i e-knjige u otvorenom pristupu u okviru društveno-humanističkih znanosti.

 

ProQuest Central

ProQuest Central je platforma koja omogućava pristup na baze podataka koje pokrivaju multidisciplinarne sadržaje u okviru svih znanstvenih područja: ekonomija i poslovanje, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti, umjetničko područje, obrazovanje, znanost i tehnologija te religija. Dostupan sadržaj uključuje tisuće znanstvenih i stručnih časopisa, novine, disertacije, studije slučaja, izvješća o tržištu i drugo.

 

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT)

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) je baza doktorskih disertacija i magistarskih radova u kojima su dokumentirane najnaprednije ideje iz širokog raspona zastupljenih područja te zabilježeni primjeri najnovijih istraživanja, osobito korisnih za studente. Sadrži približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova.

 

SAGE Journals

U okviru zbirke SAGE Premier dostupno je više od 1.100 časopisa koji obuhvaćaju humanističke i društvene znanosti, biomedicinu i zdravstvo, tehničke i prirodne znanosti.

Dostupni su časopisi od 1999. – 2022. godine, a sastavnice Sveučilišta u Zagrebu zadržavaju trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

ScienceDirect

ScienceDirect je zbirka časopisa koja sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Uključuje preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3.800 časopisa, od čega oko 2.000 izdaje Elsevier. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti. Dostupno je 270 časopisa zaključno sa 2012. godinom, a dostupni su i svi članci u otvorenom pristupu do tekuće godine.

 

Social Science Premium Collection

Social Science Premium Collection baza podataka sadrži cjelovite tekstove, sažetke te indeksira znanstvene članke, knjige, disertacije, konferencijske zbornike, službene i druge publikacije, uključujući više od 2.400 časopisa s cjelovitim tekstom.

Baza je dostupna putem ProQuest platforme.

 

Springer Journals

Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2022. godine.

Hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

Taylor & Francis Subject Collections

Taylor & Francis Subject Collections u nacionalnoj pretplati sastoji se od tri predmetne zbirke časopisa; Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2.200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.

Dostupni su časopisi od 1997. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine onih naslova koji su bili pretplaćeni prethodnih godina.

 

Web of Science (WoS)

Web of Science (WoS) je platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.

Putem Web of Science sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

  • Web of Science Core Collection (WoS CC): 

Arts & Humanities Citation Index (1957. – danas)

Book Citation Index– Science (2011. – danas)

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2011. – danas)

Conference Proceedings Citation Index- Science (2011. – danas)

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (2011. – danas)

Current Chemical Reactions (2011. – danas)

Emerging Sources Citation Index (2015. – danas)

ESCI Backfiles (2005. – danas)

Index Chemicus (2011. – danas)

Science Citation Index Expanded (1955. – danas)

Social Sciences Citation Index (1955. – danas)

  • Web of Science Citation Connection:

Biological Abstracts (2011. – danas)

BIOSIS Citation Index (2011. – danas)

Biosis Previews (2011. – danas)

Chinese Science Citation Database (2011. – danas)

Current Contents Connect (1998. – danas)

Data Citation Index (2011. – danas)

Derwent Innovations Index (2011. – danas)

KCI – Korean Journal Database (2011. – danas)

MEDLINE (1950. – danas)

Russian Science Citation Index (2011. – danas)

SciELO Citation Index (2011. – danas)

Zoological Records (2011. – danas)

 

Wiley Online Library

Wiley Online Library je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

Dostupan je sadržaj od od 1997. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

BAZE PODATAKA U SAMOSTALNOJ PRETPLATI SVEUČILIŠTA 

 

Statista

Platforma Statista okuplja nacionalne i međunarodne statistike i podatke o tržištu s pristupom na više od 1.5 milijuna statistika, prognoza, dosjea, izvještaja i infografika, u okviru 80.000 različitih tema i 170 multidisciplinarnih kategorija.

Platforma omogućava preuzimanje podataka u različitim formatima, uključuje automatsko citiranje i jednostavnu implementaciju u prezentacije, istraživanja i druge vrste radova.

 

Orbis Europe

Orbis je platforma koja prikuplja detaljne financijske informacije o 400 milijuna poduzeća i subjekata diljem svijeta.

Najmoćniji je usporedivi izvor podataka o privatnim poduzećima.

 

UN WTO E-LIBRARY

World Tourism Organization je agencija Ujedinjenih naroda koja u svom članstvu broji preko 160 zemalja i vodeća je međunarodna agencija u području turizma. U svojoj e-knjižnici  nudi bogat izbor časopisa, zbornika sa konferencija,  knjiga, statističkih izvještaja, edukacijskih materijala i dr.

 

Korisni pretraživači za područje ekonomije

REPEC      

Research in Economic Papers – Zajednički projekt više od 100 volontera iz 44 zemlje kojima je cilj povećati dostupnost informacija iz područja ekonomije.

 

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

 

Academic complete: e-knjige

Academic Complete je baza podataka koja obuhvaća više od 150.000 naslova e-knjiga multidisciplinarnog sadržaja, a dostupna je neograničenom broju korisnika te omogućava preuzimanje poglavlja knjiga bez DRM-a.

Baza je pretraživa i u okviru ProQuest One Academic.

 

Archaeology data service - ADS

Knjižnica ADS objedinjuje bibliografske zapise i e-tiske objavljenih i neobjavljenih arheoloških dokumenata. Uključuje podatke iz sljedećih izvora: OASIS, digitalizirani časopisi i monografije, internetska arheologija, sadržaji izdavača, projekti skeniranja sive literature, siva literatura iz ADS arhiva, britanska i irska arheološka bibliografija.

 

APA PsycINFO

APA PsycInfo je znanstvena bibliografska baza u izdanju American Psychological Association (APA) koja sadrži sažetke i više od 4 milijuna zapisa radova iz gotovo 2.500 časopisa, disertacije te knjige i poglavlja iz knjiga s područja psihologije i srodnih disciplina.Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

 

CAMBRIDGE e-knjige

Cambridge e-knjige dostupne su poglavito u sklopu zbirki Cambridge Companions i Cambridge Histories, a dostupan sadržaj obuhvaća i niz dodatnih udžbenika u okviru društvenih i humanističkih znanosti.

DART – Europe E-theses Portal

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja.

 

De Gruyter Journals

Zbirka časopisa De Gruyter uključuje više od 300 časopisa koji pokrivaju sva područja znanosti, a dostupan je sadržaj od 1995. – 2021. godine. Udaljeni pristup na De Gruyter platformu izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) unosom AAI korisničkih podataka.

 

DOAB – Directory of open access books

DOAB je usluga otkrivanja koju pokreće zajednica koja indeksira i pruža pristup znanstvenim, recenziranim knjigama otvorenog pristupa i pomaže korisnicima da pronađu pouzdane izdavače knjiga s otvorenim pristupom. Sve usluge DOAB-a su besplatne i svi podaci su besplatno dostupni.

DOAJ – Directory of Open Access Journals

DOAJ je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi koji ulaze u zbirku prethodno su provjereni; svaki uključeni časopis mora proći recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupan. Baza trenutno uključuje više od 11.000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

 

DOAR – Directory of Open Access Repositories

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…

 

EBSCOhost

EBSCOhost je platforma putem koje su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom, a mogu se pronaći radovi iz područja prirodnih, tehničkih, društveno-humanističkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva.

 

ERIC

ERIC (Educational Resource Information Center) je bibliografska baza koja omogućuje pristup literaturi i izvorima vezanim za područje odgoja i obrazovanja. Sadrži podatke i radove iz znanstvenih i stručnih časopisa, zbornika i knjiga, izvještaje i dr. ERIC obuhvaća više od 1.500.000 zapisa, a uključuje i poveznice na više od 300.000 dokumenata s cjelovitim tekstovima od 1966. godine do danas.

Google Scholar

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata…

 

Hrčak

Hrčak je središnji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise u otvorenom pristupu.

U bazi se nalazi preko 400 časopisa, više od 12.000 sveščića te više od 150.000 objavljenih radova s cjelovitim tekstom koji pokrivaju sva znanstvena područja.

 

JSTOR

JSTOR (Journal Storage) je multidisciplinarna znanstvena baza akademskih izvora koja sadržava različite zbirke digitaliziranih arhivskih brojeva časopisa te pruža uvid u cjelovite tekstove članaka u više od 2.600 časopisa koji pokrivaju 75 znanstvenih disciplina i područja.

 

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

Open Access Theses and Dissertations (OATD) je repozitorij koji sadrži diplomske radove i disertacije u  otvorenom pristupu koji su objavljeni širom svijeta. Zapisi uključuju više od 1.100 fakulteta, sveučilišta i istraživačkih institucija. OATD trenutno indeksira više od 5 milijuna radova.

 

Oxford Journals

Oxford Journals je zbirka akademskih časopisa s člancima dostupnim u cjelovitom tekstu. Sadržava više od 200 naslova časopisa koji pokrivaju područja humanističkih i društvenih znanosti u okviru zbirke Humanities and Social Sciences.

Dostupni su časopisi od 1996. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

Project Muse: otvoreni pristup

Project Muse sadrži e-časopise i e-knjige u otvorenom pristupu u okviru društveno-humanističkih znanosti.

 

ProQuest Central

ProQuest Central je platforma koja omogućava pristup na baze podataka koje pokrivaju multidisciplinarne sadržaje u okviru svih znanstvenih područja: ekonomija i poslovanje, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti, umjetničko područje, obrazovanje, znanost i tehnologija te religija. Dostupan sadržaj uključuje tisuće znanstvenih i stručnih časopisa, novine, disertacije, studije slučaja, izvješća o tržištu i drugo.

 

SAGE Journals

U okviru zbirke SAGE Premier dostupno je više od 1.100 časopisa koji obuhvaćaju humanističke i društvene znanosti, biomedicinu i zdravstvo, tehničke i prirodne znanosti.

Dostupni su časopisi od 1999. – 2022. godine, a sastavnice Sveučilišta u Zagrebu zadržavaju trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

ScienceDirect

ScienceDirect je zbirka časopisa koja sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Uključuje preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3.800 časopisa, od čega oko 2.000 izdaje Elsevier. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti.

 

Social Science Premium Collection

Social Science Premium Collection baza podataka sadrži cjelovite tekstove, sažetke te indeksira znanstvene članke, knjige, disertacije, konferencijske zbornike, službene i druge publikacije, uključujući više od 2.400 časopisa s cjelovitim tekstom.

Springer Journals

Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2022. godine.

Hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

Taylor & Francis Subject Collections

Taylor & Francis Subject Collections u nacionalnoj pretplati sastoji se od tri predmetne zbirke časopisa; Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2.200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.

Dostupni su časopisi od 1997. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine onih naslova koji su bili pretplaćeni prethodnih godina.

 

Web of Science (WoS)

Web of Science (WoS) je platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.

 

Wiley Online Library

Wiley Online Library je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

Dostupan je sadržaj od od 1997. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

PRIMIJENJENE ZNANOSTI

Medicina i tehnika

 

Academic Search Complete (EBSCO)

Baza podataka s cjelovitim tekstom dostupna preko platforme EBSCOhost.
 

AGRICOLA (OVID)
Bibliografska baza AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) indeksira časopise iz područja agronomije, botanike, entomologije, šumarstva, hrane i prehrane, hidrologije, zaštite okoliša, zoologije, akvakulture i srodnih područja. Sadržaj baze uključuje preko 5 milijuna citata, a osim bibliografskih zapisa članaka sadrži i zapise za monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualne materijale i druge online sadržaje.

 

Bentham Open

Izdavač objavljuje više od 40 recenziranih časopisa u otvorenom pristupu koji pokrivaju sva znanstvena područja.

 

CiteSeerˣ

Digitalna knjižnica i pretraživač znanstvene literature iz računalnih i informacijskih znanosti.

 

Current Contents (WOS)

Current Contents Connect (CCC) sadrži kazala, sažetke i bibliografske podatke iz najnovijih izdanja vodećih svjetskih časopisa u svim znanstvenim područjima, te s više od 7.000 odabranih web stranica.

 

EBSCOhost

Platforma putem koje su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom, a mogu se pronaći radovi iz područja prirodnih, tehničkih, društveno-humanističkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva.

 

EmeraldFulltext

Bibliografska baza podataka.
 

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Baza članaka u okviru područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a. Sadrži više od 5 milijuna dokumenata s cjelovitim tekstom, više od 190 časopisa, više od 1.700 konferencijskih zbornika, više od 4.600 tehničkih standarda te više od 780 knjiga

 

MEDLINE (OVID, Web of Knowledge) 

Baza podataka Medline pruža relevantne informacije iz područja biomedicine i zdravstva, populacijske i reproduktivne biologije te drugih područja vezanih uz medicinu i brigu o zdravlju (sestrinstvo, stomatologija, veterinarstvo, zdravstveni sustavi…). Bazu izrađuje američka Nacionalna medicinska knjižnica (National Library of Medicine)  Medline indeksira oko 5.000 znanstvenih i stručnih časopisa objavljenih u više od 80 zemalja, a ima i ugrađen rječnik kontroliranih izraza MeSH koji olakšava pretraživanje.

 

Nature.com

Zbirka časopisa sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti.

 

OvidSP

Platforma na kojoj su dostupne sve baze podataka izdavača Ovid Technologies, Inc. (Wolters Kluwer grupacija). Platforma objedinjuje i nudi pristup cijelom nizu baza koje pružaju bibliografske podatke te pristup cjelovitim tekstovima za određene naslove. Pokriva područja biomedicine i zdravstva, biotehnologije, te prirodnih znanosti.

 

Oxford Journals

Zbirka akademskih časopisa s člancima dostupnim u cjelovitom tekstu.

 

ProQuest

Platforma za pristup na baze podataka koje pokrivaju multidisciplinarne sadržaje u okviru svih znanstvenih područja: ekonomija i poslovanje, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti, umjetničko područje, obrazovanje, znanost i tehnologija te religija.

 

PubMed

Baza podataka s cjelovitim tekstom za medicinu i prirodoslovna područja.
 

 

Science Citation Indeks Expanded – SCI-EXPANDED (WOS)

Bibliografska baza podataka indeksira više od 8.500 časopisa iz područja prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti od 1900. do danas. Baza je dio Web of Science Core Collection i može joj se pristupiti putem Web of Science sučelja.

 

ScienceDirect

Zbirka časopisa koja sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Uključuje preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3.800 časopisa, od čega oko 2.000 izdaje Elsevier. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti.

 

Science Journals

Objavljuju znanstvene vijesti, komentare i najsuvremenija istraživanja u okviru svih područja znanosti s naglaskom na STEM područje.

 

SCOPUS

Citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 70 milijuna zapisa za više od 23.700 recenziranih časopisa (od kojih je više od 4.000 u otvorenom pristupu), 300 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 600 nakladničkih cjelina, 8 milijuna konferencijskih radova te više od 1,4 milijarde citiranih referenci od 1970.

 

Springer LINK

Platforma sa zbirkom časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja.

 

Taylor & Francis

Izdavač zbirki časopisa Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2.200 naslova časopisa u okviru prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.

 

TRID (the TRIS and ITRD database) 

Bibliografska baza podataka o transportu, uključujući članke iz časopisa, knjige, zbornike konferencija i tehnička izvješća. Ukupno sadrži više od 1,25 milijuna zapisa.

 

USPTO

Baza cjelovitih tekstova i slika o patentima koju održava američki Ured za patente i zaštitne znakove. Baza sadrži cjelovite informacije o patentima od 1976. godine i vizualne prikaze patenata od 1790. do danas.

 

Wiley Online Library

Platforma za pristup multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

 

WoS (Web of Science)

Platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.

 

PRIRODNE ZNANOSTI

 

Academic Search Complete (EBSCO)

Baza podataka s cjelovitim tekstom dostupna preko platforme EBSCOhost.

 

Bentham Open

Izdavač objavljuje više od 40 recenziranih časopisa u otvorenom pristupu koji pokrivaju sva znanstvena područja.

 

Chemical Safety Library (CSL)

Platforma u otvorenom pristupu daje informacije o opasnim kemijskim tvarima, smjesama i reakcijama iz pouzdanih izvora poput akademskih, industrijskih i državnih organizacija širom svijeta te podržava sigurnost u laboratoriju prilikom izvođenja eksperimenata.

 

ChemIDplus

Baza daje pristup strukturi i nomenklaturi za identifikaciju kemijskih spojeva citiranih u NLM (National Library of Medicine) bazama podataka. Baza sadrži preko 400.000 zapisa, od čega ih preko 300.000 uključuje kemijske strukture.

 

e-Print archive

arXiv je arhiv otvorenog pristupa za znanstvene članke iz područja fizike, matematike, računarstva, kvantitativne biologije, kvantitativnih financija, statistike, elektrotehnike i znanosti o sustavima te ekonomije.

 

EBSCOhost

Platforma putem koje su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom, a mogu se pronaći radovi iz područja prirodnih, tehničkih, društveno-humanističkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva.

 

INIS – International Nuclear Information System

Baza podataka s cjelovitim tekstom.

 

IOPscience extra

Zbirka časopisa izdavača Institute of Physics sadrži više od 100 znanstvenih časopisa te više od 430.000 cjelovitih tekstova akademskih članaka s područja fizike, medicinske fizike, biofizike, matematike, kemije, astronomije, astrofizike i srodnih područja.

 

MathSciNet

Mathematical Reviews bibliografska baza American Mathematical Society. Omogućuje pristup na više od 3 milijuna indeksiranih publikacija, sažetaka i bibliografskih podataka iz znanstvene literature o matematici, kao i 2 milijuna direktnih poveznica na originalne članke sadržane u više od 1.800 časopisa.

 

Nature.com

Zbirka časopisa sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti.

 

OvidSP

Platforma na kojoj su dostupne sve baze podataka izdavača Ovid Technologies, Inc. (Wolters Kluwer grupacija). Daje pristup nizu baza koje pružaju bibliografske podatke te pristup cjelovitim tekstovima za određene naslove. Pokriva područja biomedicine i zdravstva, biotehnologije, te prirodnih znanosti.

 

Oxford Journals

Baza podataka s cjelovitim tekstom.

 

ProQuest

Platforma koja omogućava pristup na baze podataka koje pokrivaju multidisciplinarne sadržaje u okviru svih znanstvenih područja: ekonomija i poslovanje, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti, umjetničko područje, obrazovanje, znanost i tehnologija te religija.

 

Science Citation Indeks Expanded – SCI-EXPANDED (WOS)

Bibliografska baza podataka, indeksira više od 8.500 časopisa iz područja prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti od 1900. do danas. Baza je dio Web of Science Core Collection i može joj se pristupiti putem Web of Science sučelja.

 

ScienceDirect

Zbirka časopisa koja sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Uključuje preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3.800 časopisa, od čega oko 2.000 izdaje Elsevier. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti.

 

Science Journals

Objavljuju znanstvene vijesti, komentare i najsuvremenija istraživanja u okviru svih područja znanosti s naglaskom na STEM područje.

 

SciFinder-n

Platforma koja daje pregled relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih znanstvenih područja i disciplina, a sadrži i opsežan popis kemijskih tvari, reakcija i spojeva. Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava se traži svaki put.

 

SCOPUS

Citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 70 milijuna zapisa za više od 23.700 recenziranih časopisa (od kojih je više od 4.000 u otvorenom pristupu), 300 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 600 nakladničkih cjelina, 8 milijuna konferencijskih radova te više od 1,4 milijarde citiranih referenci od 1970.

 

Springer

Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2022. godine.

 

Taylor & Francis

Zbirke časopisa Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2.200 naslova časopisa u okviru prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.

 

Wiley Online Library

Platforma koja daje pristup multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

 

WoS (Web of Science)

Platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.