NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Natječaji
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima: 
Potpora studentima s invaliditetom može uključivati potporu pri kretanju (dolazak/ odlazak na fakultet ili terensku nastavu i kretanje po prostoru), rješavanje administrativnih procedura, nabavu literature te pomoć u praćenju nastave, učenju ili ispitima, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.  
Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2019./2020. na kolegijima Metodika nastave glazbe 3 i Metodički praktikum – jedan izvršitelj/ica te Povijest glazbe i Povijest hrvatske glazbe – jedan izvršitelj/ica.
 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja–intervjue u sklopu Projekta “Archivio della memoria linguistica e culturale istriana” na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije-Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 5. srpnja 2019. za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrani su Romeo Razum , dipl. oec. i Anamarija Banković , dipl. oec. Po  natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust), izabrana je Erica Mikac , mag. politologije.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana proizvodno strojarstvo na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 40/2019 od 19. travnja 2019. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za predmet „Obrada prapovijesti nalaza“ na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana  Maja Čuka , dok je po natječaju za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za predmet „Uvod u srednjovjekovnu i novovjekovnu arheologiju“ na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran  dr. sc. Josip Višnjić .  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli vrši ispravku Natječaja  objavljenog 12. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 67. na način da u točki 5. stavak 3. tekst „u suradničko zvanje i na radno mjesto“ i „na određeno vrijeme s punim radnim vremenom“ briše se i umjesto njega dodaje se tekst „u naslovno suradničko zvanje“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši ispravku Natječaja objavljenog 5. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama na način da u točki 1. stavku  1. umjesto riječi „neodređeno“  treba stajati riječ „određeno“, a u stavku 2. umjesto riječi „dva izvršitelja (2)“ trebaju stajati riječi „jedan izvršitelj (1) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za rodiljni dopust“.        
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju administrativnih poslova uslijed povećanja obima posla za vrijeme ljetnih upisnih rokova u Uredu za studente i obrazovne programe.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, nitko nije izabran.
U nastavku pročitajte rezultate  Natječaja za više radnih mjesta odnosno naslovnih zvanja (OPZS) :
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Filozofskom fakultetu,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran dr. sc. Davor Bulić.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj.  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 33 mjeseci, u punom radnom vremenu, a radno mjesto je financirano iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, projekt – Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši ispravak Natječaja  objavljenog 19. travnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 40. na način da u točki 4. stavku 3. umjesto riječi „jednog“ stoji riječ „dva“.
Tražimo studente za provođenje ankete unutar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u razdoblju od 27. svibnja do 7. lipnja. Satnica je 25,00 kn po satu, a rok prijave: do 20. svibnja 2019. Prijave putem maila:  sagaber@unipu.hr
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj:
Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 32/2019. od 29. ožujka 2019. za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Nikša Minić, mag. hist.             
Mjesto obavljanja posla je knjižnica FET-a, predviđena cijena sata 23,44 kune, potreban broj studenata 2, radno vrijeme 4 sata dnevno.  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 6/2019 od 18. siječnja 2019. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost „projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti na projektu „Mikrostrukture jugoslavenskog socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)“ (HRZZ IP-01-2018-5394) pri Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme do 4 godine punom radnom vremenu izabrana Tina Filipović.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 15/2019 od 13. veljače 2019. za zapošljavanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Mikrostrukture jugoslavenskog socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)“ (HRZZ IP-01-2018-5394) pri Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme do 6 mjeseci u punom radnom vremenu izabrana dr. sc. Anita Buhin. 
Obavještavamo da je po natječaju  koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/2019 od 1. veljače 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran doc. dr. sc. Boris Koroman.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/2019 od 1. veljače 2019. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistikana Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Nikolina Jurišić.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisalo je Javni poziv za sudjelovanje studenata i studentica u organizaciji Dana Sveučilišta ( Dies Academicus) kojime se pozivaju studenti i studentice zainteresirani za sudjelovanje u organizaciji Dana Sveučilišta da najkasnije do 4. travnja 2019. godine dostave svoju prijavu s osobnim podacima na adresu elektroničke pošte  anabrajkovic@unipu.hr  s naznakom "Javni poziv Dan Sveučilišta".
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Odjela za prirodne i zdravstvene studije: 
Uvjeti su završna godina preddiplomskog studija, napredno znanje rada na računalu – MS Office, odgovornost, točnost, preciznost. Cijena sata je  25 kuna, a rok prijave 18. veljače 2019. godine.
Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 8/2019 od 23. siječnja 2019. za izbor na radno mjesto III vrste – pomoćni knjižničar na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Anja Stanta, dipl. oec.      
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 106/2018 od 30. studenog 2018. za izbor na položaj III vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – tehnički suradnik u Uredu za izdavačku djelatnost  na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran  Slaven Legović.       
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na međunarodnom projektu  „Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima“, BIA Separations d.o.o. , Ajedovščina, Slovenija na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Tražimo studente za provođenje ankete unutar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u razdoblju od 21. – 25. siječnja 2019.      
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti s temom djelovanje Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata u Hrvatskoj 1970.-1990.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje ispravak i poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96, od dana 31. listopada 2018. godine i to na način da u točki 1. umjesto teksta „dva izvršitelja“ treba stajati „jedan izvršitelj“, a tekst pod točkom 2. briše se.  
Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to kako slijedi:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 70 od dana 1. kolovoza 2018. godine  pod točkom 2., umjesto riječi „docent“, treba stajati riječ „izvanredni profesor“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to kako slijedi:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti s temom eksploatacije kamena u prapovijesnom i antičkom krajoliku sjevernog Jadrana sa studijom slučaja na području Općine Vrsar. 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (zamjena za dugotrajno bolovanje)  – jedan izvršitelj/izvršiteljica.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište je raspisalo natječaj za prijem na radno mjesto Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliza rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  14 mjeseci, u punom radnom vremenu. Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, Standard + Atlas.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj
Radi se o radnom mjestu  na određeno vrijeme od  15 mjeseci, u punom radnom vremenu , a financirano je iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, Standard + Atlas...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Natečaj za prijem na radno mjesto viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  16 mjeseci, u punom radnom vremenu.  
Sveučilište Jurja Dobrile  u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  17 mjeseci, na puno radno vrijeme. Stručni suradnik/ca na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“  na određeno vrijeme od 17 mjeseci, u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši  ISPRAVKU   NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 92 od dana 15. studenog 2017. godine na način da se nakon riječi polje briše riječ „kliničke“ a dodaje riječ „temeljne“. Također, tekst: „grana: Interna medicina“  briše i umjesto riječi „puno“ stoji riječ „nepuno“. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište je raspisalo Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – Voditelj Odjeljka - Ureda za nabavu i održavanje na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, pet (5) godina radnog staža u struci, Certifikat u području javne nabave i poznavanje rada na PC-u.
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 16. studenog 2017. godine donio je odluku o raspisivanju natječaja za odabir studenata – asistenata za potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2017./2018. Natječaj se raspisuje za dva (2) studenta – asistenta, a studenta – asistenta može izabran samo redoviti student Sveučilišta.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti, grana: Interna medicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za kvalitetu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe na Sveučilištu i za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I vrste – voditelj Ureda za  nabavu i održavanje  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  – jedan izvršitelj/izvršiteljica;
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj: