Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Politika kvalitete

Sveučilišna politika kvalitete utvrđuje načela shvaćanja kvalitete i poboljšanja kvalitete i glasi:

Sveučilište je predano osiguravanju i trajnom unaprjeđivanju kvalitete svih svojih djelatnosti u skladu sa svim regulatornim, profesionalnim i ostalim zahtjevima svojih unutarnjih i vanjskih dionika.

Ostvarenje navedene politike temelji se na sljedećim načelima:

 1. Osnovna svrha osiguravanja kvalitete je unaprjeđenje kvalitete studentskog iskustva i održavanje akademskih standarda.
 2. Sveučilište je svjesno da visoku kvalitetu karakterizira usklađenost s potrebama i željama studenata, pozornost prema zahtjevima svih dionika i suradnja s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje.
 3. Sveučilište je svjesno da unaprjeđenje znači poticanje promišljanja od strane osoblja (uz doprinos studenata i vanjskih savjetnika i institucija) o učinkovitosti učenja i poučavanja te prikladnosti postavljenih i ostvarenih standarda te se stoga ustrojeni Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete mora primjenjivati u svim djelatnostima i na svim razinama Sveučilišta i njegovih sastavnica.
 4. Od cjelokupnog se nastavnog i nenastavnog osoblja očekuje preuzimanje osobne odgovornosti za kvalitetu studiranja te poučavanja i potpore studentima.
  Od studenata se očekuje dijeljenje odgovornosti za učinkovitost vlastitog učenja kroz partnerstvo i angažman u svim segmentima djelovanja Sveučilišta, a posebice putem aktivnog djelovanja u odborima za kvalitetu i vrjednovanja kvalitete studija.
 5. Kontinuirano unaprjeđivanje znanja nastavnika, stjecanje novih i/ili povećavanje postojećih kompetencija (bilo putem različitih vrsta usavršavanja, mobilnosti, znanstveno-istraživačke, stručne ili umjetničke djelatnosti) i prenošenje istih kroz nastavni proces te uključivanje studenata u istraživanja i projekte temelj su kvalitetnog obrazovanja na Sveučilištu.
 6. Osoblju treba omogućiti djelovanje u okviru poticajnog okruženja čije su karakteristike:
 • definiranost očekivanja i standarda,
 • poticanje kontinuiranih poboljšanja i inovativnosti,
 • pružanje mogućnosti za razvoj i unaprjeđivanje,
 • aktivno prikupljanje povratnih informacija od studenata i drugih dionika, a sve uz
 • izbjegavanje udvostručenja napora.
 1. Sveučilišni Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete:        
 • trorazinski je sustav temeljen na ESG-u,
 • poduprt je načelima jednakosti, pravednosti i etičnosti,
 • nastoji promicati dosljednost dobre prakse i poboljšavanje kvalitete u cijeloj ustanovi,
 • nastoji olakšati postizanje strateških ciljeva Sveučilišta,
 • uključuje mehanizme povratnih veza na razini sastavnica i cjelokupne institucije koji pružaju usporedive informacije i temelj su za poticanje promjena i poboljšanja u djelovanju Sveučilišta ali i samog Sustava za kvalitetu, te
 • osigurava da Senat i Savjet Sveučilišta razmatraju izvještaje o učinkovitosti politike i prakse upravljanja kvalitetom.
 1. Svi standardi, politike i postupci (procedure) bit će primjereno dokumentirani i lako dostupni osoblju, studentima i drugim zainteresiranim stranama, prvenstveno kroz Priručnik kvalitete i internetske stranice Sustava.
 2. Sveučilište će trajno pratiti učinkovitost svojih postupaka osiguravanja kvalitete kako bi sebi i drugima osiguralo da djeluju u skladu s dobrom praksom, u najboljem interesu studenata i održavanja akademskih standarda.
 3. Sveučilište će trajno surađivati s profesionalnim i regulatornim tijelima relevantnima za svoje djelovanje, a posebno s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje.