Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Erasmus+ 2021.-2027.

Erasmus+ je više od 30 godina vodeći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. U novom sedmogodišnjem razdoblju od 2021. do 2027. Erasmus+ podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programu vještina za Europu. Pomaže u ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava, provodi strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019.–2027. i razvija europsku dimenziju u sportu.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

  • provođenje razdoblja studija u inozemstvu
  • obavljanje stručne prakse
  • stručna usavršavanja i osposobljavanja
  • volontiranja
  • razmjene mladih
  • rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Posebne odrednice novog programa jesu uključivost i raznolikost, digitalizacija te održivost.

Uključivost i raznolikost

Novim programom nastoji se povećati kvalitativni učinak njegovih aktivnosti i osigurati jednake mogućnosti. Zbog toga se nastoji doprijeti do ljudi različite dobi, iz različitih kulturnih sredina i različitog socioekonomskog položaja.

Posebna je pozornost posvećena osobama s manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom, poteškoćama u obrazovanju ili migrantskim podrijetlom, kao i osobama koje žive u ruralnim i udaljenim područjima.

Digitalni Erasmus+

U skladu s prioritetima Akcijskog plana za digitalno obrazovanje u okviru programa razvit će se mogućnosti za pristupačno i visokokvalitetno digitalno učenje, jačati sposobnost nastavnog osoblja, osoba koje rade s mladima itd. da koriste digitalne alate i sadržaje te da testiraju i promiču učenje na daljinu i kombinirano učenje. Aktivnosti mobilnosti u okviru programa otvorit će više prilika za stjecanje i razvoj digitalnih vještina, i to putem inicijativa kao što je program Digitalna prilika. Studenti su pozvani na korištenje Erasmus+ Aplikacije – „Erasmus App“.

Provedba programa bit će znatno digitalizirana i pojednostavljena za sudionike,posebno zahvaljujući inicijativi za europsku studentsku iskaznicu i izmijenjenoj IT arhitekturi za korisnike i provedbena tijela.

Zeleni Erasmus+

U skladu s europskim zelenim planom, program će služiti kao primjer jer će poticati sudionike da umjesto zrakoplova biraju prijevozna sredstva s manje emisija CO2. Sredstva iz programa Erasmus usmjerit će se i na izgradnju znanja i razumijevanje održivosti i klimatske politike kako bi Europljani stekli kompetencije na svjetskoj razini potrebne za stvaranje održivog društva, načina života i gospodarstva.