Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diversity in action: a cross-border online space for training future teachors through multilingual and multicultural experiences (DivA)

 

Najvažniji cilj DivA projekta je stvoriti novi model suradnje između partnerskih institucija razvojem inovativne prekogranične platforme za online učenje. Ovaj model omogućit  će partnerskim institucijama, koje se nalaze u višejezičnim okruženjima, da ponude module za osposobljavanje nastavnika koji imaju za cilj promicanje višejezične i multikulturalne prakse.

Potencijal ovog modela vidimo u jačanju mobilnosti studenata u obrazovanju kroz virtualne susrete i kooperativno učenje sa svojim vršnjacima u partnerskim zemljama.

UNIPU projektni tim

 • doc. dr. sc. Lorena Lazarić
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Riman​​​​​

Projektni rezultati

Tijekom tri godine provedbe projekta kreirat će se sljedeći rezultati:

 • izrada studijskih modula (3 ECTS) o partneru,
 • udžbenik kao potpora studijskom modulu koji će promovirati prednosti i integrirati principe višejezičnog obrazovanja, pilotiranje modula kolegija u sve institucije sudionice, ocjenjujući rezultate i implementirajući poboljšanja,
 • razvoj višejezičnog MOOC-a otvorenog koda o nastavi u jezično i kulturno raznolikim učionicama koji će biti dostupan široj javnosti na vodećoj partnerskoj platformi. To će osigurati širenje intelektualnog rezultata projekta široj publici.​​​​​​

Trajanje projekta:

 • od 1.9.2022. do 31.8.2025. (36 mjeseci)

Ukupni budžet projekta: 250.000,00 EUR

UNIPU budžet: 26.000,00 EUR

Broj projekta: KA220-HED-3F6BC97E

Nositelj projekta

 • Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Kopar, Slovenija

Partneri u projektu

 • Libera Universita di Bolzano, Italia
 • Pädagogische Hochschule Wien, Österreich
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
 • Universita degli studi di Trento, Italia