Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upute za Erasmus+ studijski boravak za odlazne studente u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1

Upute se odnose na odabrane studente putem Natječaja za mobilnost studenata u Erasmus+ svrhu studijskog boravka

Sve informacije o Erasmus+ programu i aktivnostima unutar njega mogu se pronaći na službenim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na poveznici Ured za partnerstvo i projekte –  Erasmus+ program

Studenti su obavezni, nakon zaprimanja potvrde o prihvaćanju od strane Sveučilišta Jurja Dobrile u Pulu (u daljnjem tekstu UNIPU), a naročito prije dolaska na potpisivanje Ugovora o financiranju, pročitati Upute za odabrane studente, kako bi se na vrijeme upoznali sa svim svojim pravima i obvezama.

Obveze studenta prije odlaska na mobilnost

Ured za partnerstvo i projekte UNIPU-a nominira studente na inozemna Sveučilišta i to za zimski semestar do 15.06. tekuće akademske godine, a za ljetni semestar do 15.11. tekuće akademske godine;

 1. Nakon nominacije studenta i prije odlaska na mobilnost, student se informira na mrežnim stranicama inozemnog Sveučilišta na koje odlazi o rokovima za prijavu i potrebnoj dokumentaciji za slanje;
 2. Potrebnu dokumentaciju student šalje samostalno na inozemno Sveučilište;
 3. Student treba zatražiti izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO karticu) u nadležnom uredu HZZO-a (u slučaju da već ne posjeduje važeću za planirani period mobilnosti) ili ugovoriti policu putnog zdravstvenog osiguranja koja će pokrivati period mobilnosti studenta. 
  Za studente koji odlaze na mobilnost u zemlje EU, kao dokaz zdravstvenog osiguranja dovoljna je EKZO kartica, dok je za sve ostale zemlje potrebno ugovoriti policu osiguranja (student sam bira osiguravajuću kuću);
 4. Student je obavezan u dogovoru sa ECTS kordinatorom matične sastavnice na UNIPU popuniti online Ugovor o učenju (Online Learning Agreement) sa pripadajućim potpisima na dijelu "Before the Mobility". 
  Svaki student pristupa ispunjavanju Online Learning Agreementa (OLA) registracijom na službenoj stranici Online Learning Agreement. Studenti su pozvani proučiti "Vodič za OLA studijski boravak".
  U slučaju bilo kakvih dodatnih uputa, Ured za parterstvo i projekte stoji na raspolaganju i pomoć. 
 5. Student je obavezan prije odlaska na mobilnost upisati novu akademsku godinu na UNIPU te Uredu za partnerstvo i projekte dostaviti potvrdu od nadležnog Ureda za studente i obrazovne programe na UNIPU;
 6. Student je obavezan prije odlaska na mobilnost upisati novu akademsku godinu na UNIPU te Uredu za partnerstvo i projekte dostaviti potvrdu od nadležnog Ureda za studente i obrazovne programe na UNIPU;
 7. Student će prije odlaska na mobilnost primiti e-mail obavijest za on-line jezičnu procjenu poznavanja jezika mobilnosti (OLS – Online Linguistic Support);
 8. Obavljena prva jezična procjena preduvjet je za odlazak na mobilnost;
 9. Student stječe pravo na isplatu financijske potpore uz dostavljenu EKZO karticu/policu osiguranja, obavljenu on-line jezičnu procjenu i uredno popunjen i potpisan Ugovor o učenju (Online Learning Agreement) - Before the Mobility;
 • Student mora čuvati originalnu dokumentaciju do završetka mobilnosti, dok preslike može dostaviti mailom (skenirane).
 • Isplata se vrši u kunama na žiro račun naveden u Ugovoru o financiranju, 80% prije odlaska i 20% po povratku s mobilnosti.
 • Studentu se prije odlaska na mobilnost blokira x-ica za period mobilnosti navedeni u Ugovoru o financiranju. U slučaju ranijeg povratka, student je dužan obavijestiti Ured za partnerstvo i projekte da se vratio kako bi se izvršila deblokada x-ice.

Obveze tijekom mobilnosti

 • Izmjene kolegija student treba prethodno dogovoriti i usuglasiti s ECTS koordinatorom na matičnoj sastavnici na UNIPU kao i u dogovoru sa koordinatorom na inozemnom Sveučilištu te izmjene prikazati u Ugovor o učenju (Online Learning Agreement) isključivo u dijelu During the Mobility u roku od pet (5) tjedana od početka nastave. Izmjene moraju biti potpisane na isti način kao i za dio Before the Mobility (koji se ne smije izmjenjivati);
 • Potrebno je ostvariti ugovoreno trajanje mobilnosti (datumi navedeni u Ugovoru o financiranju između studenta i UNIPU-a), a o eventualnim izmjenama trajanja mobilnosti na vrijeme obavijestiti Ured za partnerstvo i projekte;
 • U slučaju da student želi produljiti svoj boravak na inozemnoj instituciji, o istom je obavezan pismeno (putem e-maila) obavijestiti Ured za partnerstvo i projekte najmanje mjesec dana prije datuma isteka mobilnosti definiranog u Ugovoru o financiranju između studenta i UNIPU-a. O produljenju mobilnosti odlučuje Ured za partnerstvo i projekte na temelju dodijeljenih financijskih sredstava iz projekta;
 • Prije odlaska sa inozemnom Sveučilišta, student treba zatražiti od inozemnog Erasmus+ koordinatora (ili Ureda za međunarodnu suradnju) da ispuni dio Ugovora o učenju (Learning Agreement) koji se odnosi na završetak mobilnosti (After the Mobility) gdje prihvatna institucija navodi stvarne datume mobilnosti te ostvarene ocjene i ECTS bodove. Kod nekih inozemnih Sveučilišta izdavanje navedenog dokumenta može kasniti i dokument može biti poslan naknadno (e-mailom ili poštom). Također, neke inozemne institucije izdaju zasebne dokumente: prijepis ocjena (Transcript of Records) i potvrdu o duljini boravka (Statement of Host Institution/Confirmation of Stay). UNIPU prihvaća i takvu vrstu dokumentacije po povratku.
  Napomena za dokument Potvrda o duljini boravka za vrijeme trajanja pandemije COVID-19: trajanje fizičke i online aktivnosti na stranoj instituciji mora biti posebno naznačeno.
 • Studenti su obvezni čuvati sve račune za putne karte i račune za smještaj u slučaju prekida mobilnosti ili ranijeg povratka od ugovorenog tako dugo dok se ne zaključi mobilnost.

Obveze po povratku s mobilnosti

Student će primiti automatski e-mail poziv za ispunjavanje on-line završnog izvješća (Erasmus+ Final Report);

 • Student će primiti automatski e-mail poziv za ispunjavanje on-line završnog izvješća (Erasmus+ Final Report);
 • Prije isteka mobilnosti, student će primiti automatski e-mail poziv za obavljanje on-line jezične procjene kojoj je svrha procijeniti znanje jezika koje je student stekao tijekom mobilnosti u odnosu na prvu procjenu. U slučaju da je rezultat prve jezične procjene bio C2, student je automatski oslobođen ispunjavanja druge jezične procjene. Projektna godina 2020. uvodi novinu vezano za ispunjavanje druge jezične procjene te druga jezična procjena postaje opcionalna, ne i obvezna;
 • Student mora dostaviti Uredu za partnerstvo i projekte dio Ugovora o učenju (Learning Agreement) koji se odnosi na završetak mobilnosti – After the Mobility - Recognition document – koji sadrži popis kolegija i ostvarenih ECTS-a te datume početka i završetka mobilnosti. Dokument je važeći sa potpisom i pečatom inozemnog Sveučilišta;
 • U slučaju nepoloženog/ih, a upisanog/ih kolegija, student je obavezan pismeno se očitati te obrazložiti razlog istog putem maila;
 • Dostavljeni dokumenti – Learning Agreement – Before, During i After the Mobility (ili zasebni dokumenti za dio After the Mobility: Transcript of Records i Statement of Host Institution), ispunjena druga jezična procjena (obvezna za projektnu godinu 2019.), ispunjen Erasmus+ Final Report te obrazloženje za eventualni nepoloženi kolegij, preduvjeti  su za isplatu preostalih 20% iznosa financijske potpore;
 • Priznavanje kolegija po povratku sa mobilnosti na UNIPU student odrađuje u dogovoru sa ECTS koordinatorom matične sastavnice te se priznati kolegiji upisuju studentu u sustav na temelju Potvrde o priznavanju studijskog razdoblja