Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O mobilnosti osoblja

Trajanje mobilnosti

Mobilnost u svrhu podučavanja može trajati najmanje 2 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave), a najviše 2 mjeseca. Mobilnost u svrhu osposobljavanja mora također trajati najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca.

Financijska potpora

Sredstva koja se dodjeljuju osoblju sadržava ju životne i putne troškove.

Životni troškovi (subsistence costs) obuhvaćaju trošak smještaja i prehrane, osiguranje osobe, vožnju, i sl. Iznos životnih troškova za svaku pojedinačnu osobu iznosi 90% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske ko misije i može se naći u Tablici za izračun financijske potpore za (ne)nastavno osoblje.

Putni troškovi uključuju troškove putovanja iz Hrvatske do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove za izdavanje vize. Potpora za putne troškove is plaćuje se u paušalnom iznosu prema udaljenosti. Za destinacije udaljene manje od 100 km neće se pokrivati putni troškovi.

Iznos za troškove puta izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smje ru a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje.. Kalkulator Europske komisije za izračun udaljenosti odredišta možete pronaći na sljedećem linku:

Mjestom polaska smatra se mjesto gdje se organizacija pošiljatelj nalazi (Pula), a mjestom održavanja aktivnosti smatra se mjesto gdje je smještena organizacija primatelj. U slučaju putovanja iz mjesta koje nije mjesto sjedišta organizacije pošiljatelja i/ ili putovanja na mjesto koje nije mjesto gdje se organizacija primatelj nalazi, stvarni itinerar putovanja treba biti potkrijepljen putnim kartama ili drugim računima na kojima je navedeno mjesto polaska i dolaska.

Ponude za staff week - ove možete pregleda ti ovdje:

Troškovi lokalnog (gradskog i prigradskog) prijevoza pokrivaju se iz sredstava za troškove života. Financijska potpora ne može s e dodijeliti za pokrivanje putnih troškova unutar matične države osim ako su oni nužni sastavni dio putovanja u stranu državu.

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, zaposlenici s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos fi nancijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta. Financijsku potporu ne mogu dobiti zaposlenici ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije.