Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Komunikacijske vještine za učenike srednjih medicinskih škola: Dizajn razmišljanje za participatornu medicinu (DesignCARE)

Srednje i više obrazovanje budućih zdravstvenih radnika – medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, ali i budućih liječnika, farmaceuta i stomatologa, igra ključnu ulogu u pripremi za ulazak u svijet rada u brzo evoluirajućem području medicine.

Participatorna medicina podrazumijeva aktivnu ulogu pacijenata i njihovu blisku suradnju s liječnicima i medicinskim sestrama te njihovo međusobno umrežavanje i preuzimanje veće odgovornosti za vlastito zdravlje. Od velike je važnosti promijeniti sadašnji status i razviti obuku budućih zdravstvenih radnika na razini strukovnih škola, u disciplinama koje su bitne za uspješan razvoj participatorne medicine. U tom cilju potrebno je razvijanje komunikacijskih vještina i kompetencija različitosti za studente i nastavnike strukovnih medicinskih škola kroz uključivanje ciljeva učenja o znanjima, stavovima i vještinama potrebnim za implementaciju participatorne medicine u svakodnevnoj medicinskoj praksi.

Projekt DesignCARE bavi se jazom identificiranim u strukovnim školama u području participatorne medicine. Glavni je cilj osmisliti, implementirati i evaluirati nastavni plan i program DesignCARE i tečajeve za učenike u srednjim i višim medicinskim strukovnim školama koji će im pomoći da se uključe u participatornu medicinu kroz promicanje razvoja komunikacijskih vještina i kompetencija različitosti, u skladu s etičkim načelima.

DesignCARE online tečaj bit će kreiran na način da se lako može prenositi u druge programe strukovnih škola te medicinske programe na višoj, preddiplomskoj i diplomskoj razini.

Više detalja o projektu i njegovoj provedbi nalazi se na DesignCARE web stranici projekta: https://mefst.unist.hr/znanost/erasmus-projekti-11479/designcare/11958

UNIPU projektni tim

 • izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić

 • Dijana Majstorović, v. pred.

 • doc. dr. sc. Rozana Veselica

Očekivani rezultati:

 • Kurikulum za razvoj komunikacijskih vještina i kompetencije uvažavanja različitosti u participatornoj medicini, s definicijom akreditacije
 • Online program/modul o komunikacijskim vještinama i kompetencijama različitosti u participatornoj medicini za strukovne medicinske škole; i
 • Evaluacijska studija provedbe novog kurikuluma i online programa/modula za strukovne medicinske škole s popisom preporuka za uspješnu izradu i provedbu kolegija DesignCARE.

Trajanje projekta: 01/02/2022 - 31/10/2023

Ukupni proračun: 146 464.00 EUR

UniPu proračun: 32.055,00 EUR

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br .: 2021-1-HR01-KA220-VET-000025725

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu (UNIST)

Partneri

 • Fabula movens d.o.o.,
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
 • Københavns Universitet - University of Copenhagen,
 • Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani
 • Medicinska škola Pula