Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za ravnopravnost, raznolikost i inkluzivnost

Djelokrug rada Ureda je:

  • osigurati i razvijati rodnu/spolnu ravnopravnost, osigurati vidljivost i inkluzivnost LGBTIQ+ osoba, promicati kulturu nenasilja, promicati vrijednosti tolerancije i pravednosti te povećavati informiranost studenata i djelatnika.
  • osigurati inkluziju i potporu studentima s invaliditetom odnosno studentima pripadnicima ostalih ranjivih i podzastupljenih skupina. Aktivnosti ureda usmjerene su na izjednačavanje mogućnosti studiranja svih studenata koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obveza.

Voditeljica Ureda za ravnopravnost, raznolikost i inkluzivnost

Sara Rotta, mag. oec.

Kontakt: uredrri@unipu.hr