Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zajedničke službe Sveučilišta

Za obavljanje poslova od zajedničkoga interesa za Sveučilište te objedinjavanje poslova znanstvenoga, nastavnoga i stručnoga rada na Sveučilištu te ureda rektora osnovan je Rektorat i zajedničke službe kao ustrojstvene jedinice Sveučilišta.

Rektorat kao funkcionalna cjelina i zajedničke službe kao najviše ustrojstvene jednice obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove za Sveučilište u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

 

Stranice zajedničkih službi i ureda