Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ceepus program

Central European Exchange Programme for University Studies - Srednjeeuropski program sveučilišne razmjene

CEEPUS program regionalni je program akademske mobilnosti te za cilj ima promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreže. 

CEEPUS program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe odvija se na temelju višestranog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije sklopljenog u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, dok se Moldavija pridružila u akademskoj godini 2011./2012. Sve zemlje članice CEEPUS programa mogu se naći na stranici:

Prvoga svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina.

Od početka hrvatskog sudjelovanja u programu do 2012. godine CEEPUS je provodilo ministarstvo nadležno za obrazovanje. Od siječnja 2012. godine, operativna provedba programa CEEPUS povjerena je Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, dok je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i dalje nadležno za strateški aspekt provedbe.

CEEPUS program ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. 

Upute za podnošenje prijava za mrežnu mobilnost u CEEPUS-u:

Vrste i kategorije mobilnosti unutar CEEPUS programa moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:

Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnost izvan mreža (slobodnjaci tj. freemoveri).

U Hrvatskoj se CEEPUS provodi u skladu s Općim i specifičnim procedurama za provedbu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije.

Više o osnovnim informacijama o mobilnosti unutar CEEPUS mreže možete pronaći na linku https://www.ampeu.hr/novosti/mobilnost-unutar-ceepus-mreze.

Isto tako, više o uputama i korisnim savjetima na linku https://www.ampeu.hr/novosti/mobilnost-unutar-ceepus-mreze.

CEEPUS mreža

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine.

CEEPUS stipendije

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine.

Na linku https://www.ceepus.info/ možete vidjeti koliko iznose stipendije za pojedinu zemlju i koja prava CEEPUS-ovi stipendisti imaju u određenoj zemlji. Neke zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svojim odlaznim stipendistima pokrivaju troškove puta.

Važeće CEEPUS mreže Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli:

1. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli

  • CIII-AT-0050-12-1718 – Education Without Frontiers

2. Filozofski fakultet u Puli / Odsjek za povijest

  • CIII-SI-0113-09-1718 – ARHEOPED

3. South and North Korea

  • Korean and Koreans: reaserch, reaserch based teaching & networking for synergies in central and eastern Europe
    CIII-CZ-0604-08-1819

4. Fakultet informatike i Tehnički fakultet u Puli

  • CIII-HU-0019-15-1920 - International Cooperation in Computer Science
    prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, koordinatorica