Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentski zbor

Studentski zbor je studentska organizacija čija su prava i obaveze uređene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Puli.

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli nestranačko je, nezavisno i nepolitičko izborno predstavničko tijelo studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a čine ga studenti izabrani na izborima za članove Studentskog zbora.

Mandat predstavnika studenata traje dvije (2) godine, a mandat izvršnih funkcija (predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, voditelji ureda itd.) jednu (1) godinu.

Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu djelovanje studenata u tijelima uprave Sveučilišta i njegovih sastavnica, te briga o:

  • Ustroju i provedbi studentskih programa na području visoke naobrazbe, znanosti, kulture, sporta, tehničke kulture i drugih područja od interesa za studente Sveučilišta 
  • Ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno – ekonomski položaj studenta na Sveučilištu 
  • Imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Sveučilišta 
  • Donošenju plana i programa rada Studentskog zbora
  • Imenovanju studentskog pravobranitelja
  • Davanju prijedloga o praćenju i poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja studenata Sveučilišta 
  • Davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente Sveučilišta 

Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ili drugim općim aktima Studentskog zbora određene su i druge zadaće. 

U svrhu lakšeg ostvarivanja navedenih ciljeva i zadaća, Studentski zbor formirao je urede za kulturu, sport, zabavu, znanstveno – izdavačku djelatnost i financije. U rad ureda mogu se uključiti sve studentice i studenti, neovisno o polju svoga studija. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja/pohvala/kritika/prijedloga, pišite nam na: szbor(at)unipu.hr

ili nas potražite na Facebooku

Sastav studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (ak. god. 2020./2021.)

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Predstavnici zajedničke liste Sveučilišta:

Fakultet za interdisciplinarne i talijanske studije:

  • Klara Tuličić

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

  • Kristian Bošnjak

 Muzička akademija

  • Lana Živčić