Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studiranje uz podršku

Svjesni smo da se svatko od nas nosi sa svojim jedinstvenim izazovima i poteškoćama. Za one od vas koji imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obveza bilo zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja, želimo osigurati podršku i prilagodbe kako biste mogli uspješno pratiti svoj studij.

Primjeri teškoća mogu biti u vidu problema s motorikom, višestrukim tjelesnim ili osjetilnim oštećenjima, oštećenja vida ili sluha, kroničnih bolesti, teškoća mentalnog zdravlja, specifičnih teškoća u učenju (kao što su disleksija, disgrafija, diskalkulija), ADHD, autizam ili ostalih zdravstvenih stanja koja mogu utjecati na tijek studiranja.

Takve teškoće mogu stvarati prepreku za sudjelovanje na ravnopravnoj osnovi s drugim studentima. U skladu s našim inkluzivnim pristupom, nudimo vam niz prilagodbi nastavnih i ispitnih procesa, te mogućnost podrške od strane studenta-asistenta.

Načini podrške

Prilagodba nastave i ispita

Kako biste lakše savladali sve izazove na putu prema vašem obrazovanju, nudimo mogućnost prilagodbe nastave i ispita. Evo nekoliko primjera kako možemo prilagoditi nastavu i ispite prema vašim potrebama:

Prilagodbe nastave:

 • Ustupanje prezentacija i nastavnih materijala u digitalnom obliku unaprijed,
 • Produljeno vrijeme za predaju seminarskih i drugih radova,
 • Audio snimanje predavanja uz prethodni dogovor s nastavnikom,
 • Alternativni oblici izvršavanja obveza u slučaju nemogućnosti sudjelovanja u nastavi ili izvršavanja obaveza,
 • I druge prilagodbe.

 

Prilagodbe na ispitima:

 • Produljeno vrijeme pisanja ispita,
 • Usmene umjesto pisanih provjera znanja i obratno, u skladu s ishodima učenja predmeta,
 • Pisanje ispita u posebnoj prostoriji,
 • Grafička prilagodba ispitnog materijala, kao što su uvećana slova ili proredi,
 • Individualni termini za ispite,
 • I druge prilagodbe.

 

 Individualni oblici vršnjačke potpore

U okviru naše posvećenosti pružanju podrške svim našim studentima, Sveučilište nudi mogućnost podrške putem angažiranja studenata-asistenata i/ili kroz kolegij "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" za one koji zahtijevaju dodatnu podršku. Student-asistent je student koji je angažiran kako bi pružio pomoć u različitim aspektima studentskog života. Vrste podrške koje student-asistent može pružiti su: pomoć u kretanju po prostoru, nabavku literature, pomoć s printanjem, snalaženje na studomatu, rješavanje administrativnih procedura te podršku u ostalim svakodnevnim akademskim zadacima, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenta s invaliditetom.

 

Kako zatražiti podršku:

Studenti koji žele koristiti mogućnosti prilagodbi ili podršku studenta-asistenta, trebaju ispuniti obrazac Zahtjeva studenta s invaliditetom (ZSSI) i priložiti medicinsku i drugu dokumentaciju kojom dokazuje navedene potrebe (npr. potvrdu iz Registra osoba s invaliditetom, potvrdu fakultetskog liječnika, odluku o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom ranijeg obrazovanja, nalaz i mišljenje tijela vještačenja, logopedski nalaz i mišljenje i sl.) te poslati na adresu elektroničke pošte: uredrri@unipu.hr. Nakon što zaprimimo zahtjev, student će biti kontaktiran te pozvan na inicijalni razgovor.

 

Kako pružiti podršku:

Studenti koji žele pružiti vršnjačku potporu studentima s invaliditetom mogu upisati istoimeni kolegij kao izborni uz preduvjet da student poznaje kolegu s invaliditetom kojemu je potrebna vršnjačka potpora te da ima pristanak studenta s invaliditetom da mu bude vršnjak-asistent (par). Nadalje, bitno je da par dolazi s istog studijskog programa i iste studijske razine. Zainteresirani za upis kolegija mogu se javiti u Ured za studente ili prof. dr. sc. Mirjani Radetić-Paić u vrijeme konzultacija ili e-mailom.  Više o kolegiju Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom možete pogledati na poveznici: https://www.unipu.hr/studenti/podrska_studentima_s_invaliditetom/vrsnjacka_potpora.

Također, studenti koji žele pružiti vršnjačku potporu posredstvom Student servisa, mogu se prijaviti popunjavanjem Prijavnice za studente-asistente te slanjem na adresu e-pošte: uredrri@unipu.hr.

  

Za dodatna pitanja ili više informacija o studiranju uz podršku, slobodno nas kontaktirajte.

Ured za ravnopravnost, raznolikost i inkluzivnost

Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

e-pošta: uredrri@unipu.hr.

 

Prilozi:

 1. Brošura za studente s invaliditetom
 2. Obrazac Zahtjeva studenta s invaliditetom (ZSSI)
 3. Prijavnica za studente-asistente