Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Raspodijeljeni sustavi

Raspodijeljeni sustavi

Raspodijeljeni sustavi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

244510

ECTS:

6.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Nikola Tanković

Izvođači:

Aljoša Kancijanić , mag. inf. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Informatika
Informatika - nastavni smjer - Redovni studij - Informatika - Nastavni smjer informatike
Informatika - nastavni smjer - Izvanredni studij - Informatika - Nastavni smjer informatike


3. SEMESTAR

Izborni kolegiji III. Informatika nastavni smjer III. semestar - Redovni studij - Informatika - Nastavni smjer informatike
Izborni kolegiji III. Informatika nastavni smjer III. semestar - Izvanredni studij - Informatika - Nastavni smjer informatike


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Nikola Tanković:

Svakim radnim danom po dogovoru, rezervirati termin na http://ntankovic.unipu.hr/termin